Detector AB, marknadsundersökningar i Göteborg

 

 

Ladda ner

Felmarginalen - Tester
Med hjälp av verktyget Tester kan du själv beräkna felmarginalen. Verktyget hjälper dig även att signifikanstesta skillnaden mellan två tal. Du får svar på om skillnaden faller inom felmarginalen eller om den är signifikant, det vill säga att skillnaden inte är slumpmässigt orsakad.

Kräver Excel-97 eller senare.

  Tester innehåller nio flikar, gemensamt för de första sex är att du fyller i de övre rutorna och läser av svaren i de röda fälten.
  • Confidence Intervals - proportion Beräknar felmarginalen för procenttal
  • Confidence Intervals - mean Beräknar felmarginalen för medeltal
  • Significance Test - proportion Signifikanstestar skillnaden mellan två procenttal
  • Signficance Test - mean Signifikanstestar skillnaden mellan två medeltal
  • Sample Size - proportion Beräknar urvalsstorlek baserat på procenttal
  • Sample Size - mean Beräknar urvalsstorlek baserat på medeltal
  • Random numbers Skapar 200 slumpmässiga tal. Du väljer själv undre och övre gränser. Används när du vill göra simuleringar eller lottdragningar.
  • The die is cast Skapar 200 slumpmässiga tal. Du väljer själv undre och övre gränser. Används när du vill göra simuleringar eller lottdragningar.
  • 2 dice Slår med två tärningar. Du kan välja antal slag mellan 1 och 200 och får då statistik över utfallet. Används när du spelar Monopol eller vill göra statistiska simuleringar.
 

 

 

Olika metoder »

En marknadsundersökning kan genomföras på en rad olika sätt. Här berättar vi om fördelar med respektive och tar upp några analysmodeller.Analysmetoder »

När insamlingsarbetet är avslutat tar analysen vid. Här visar vi några exempel på trädanalys, korrelation, regression och en enkel korstabell.Metodpraktikan »

Tillsammans med fyra av Sveriges främsta experter erbjuder vi Metodpraktikan, en heltäckande bok på 460 sidor om konsten att studera samhälle, individ och marknad.


 

 

 

Engagemang, skarpsinne, glädje

Detector Market Research & Consulting AB