Detector AB, marknadsundersökningar i Göteborg

 

 

Metodpraktikan - Fyra kompetenta författare:

Lena Wängnerud, fil dr
Forskar om: Representativ demokrati med huvudsakligt fokus på frågor om kvinnors politiska inflytande.
Henrik Oscarsson, fil dr
Huvudsakliga forskningsområden: valforskning (unga väljare), opinionsforskning (utrikespolitisk opinion), svensk underrättelse- och säkerhetstjänst, metodologi.
Peter Esaiasson, prof
Forskar om: Representativ demokrati och politisk opinionsbildning.
Mikael Gilljam, prof
Huvudsakliga intresseområden: Valforskning, opinion och demokrati, forskningsmetoder.

Metodpraktikan är lättfattlig men samtidigt strikt vetenskaplig och med den kunskapen i bagaget kan du tydligare identifiera dina egna problem och lösningar – kort sagt sätta oss på prov!  


I Metodpraktikan diskuteras bland annat följande:
• Analysenheter, variabler och variabelvärden 
• Randomisering av experimentpersoner 
• Den kausala mekanismen 
• Testbara implikationer 
• Kongruensanalys 
• "Trålfiske" 
• Kriteriekonsistens 
• Strategiska och slumpmässiga urval 
• Klusterurval 
• Kvantitativa och kvalitativa observationer 
• Variations- och korrelationskoefficienten 
• Indexkonstruktion 

 

 

 

Olika metoder »

En marknadsundersökning kan genomföras på en rad olika sätt. Här berättar vi om fördelar med respektive och tar upp några analysmodeller.Analysmetoder »

När insamlingsarbetet är avslutat tar analysen vid. Här visar vi några exempel på trädanalys, korrelation, regression och en enkel korstabell.Felmarginalen »

Felmarginalen finns alltid i urvalsundersökningar och även om du gör allt annat rätt så blir undersökningen aldrig säkrare än vad som anges av felmarginalen.


 

 

 

Engagemang, skarpsinne, glädje

Detector Market Research & Consulting AB