Detector AB, marknadsundersökningar i Göteborg

 

 

Olika metoder
Detector kan genomföra en marknadsundersökning på lite olika sätt beroende på budget, målgrupp och det faktum att vi faktiskt får rättvisande svar på de frågor vi ställer. Vi har egen intervjuarkår som tar sig an telefonintervjuer och face-to-face intervjuer. Vi har även ett verktyg för att genomföra webbundersökningar.

 

Tillsammans med kunden bestämmer vi vilken metod som lämpar sig bäst.

 

Webbundersökning
Har du tillgång till ett e-postregister är det här en både enkel och billig form av marknadsunderökning. Påminnelsearbetet i form av mail kan kompletteras med telefonpåminnelser utan att kostnaderna skenar. Här finns också möjligheten att visa bilder och klipp.

 

Undersökning på plats
Är det så att din målgrupp befinner sig på en och samma plats, saknar du register? Intervjuer på plats kan vara lösningen vid t ex mässor, events eller liknande. Förstås dyrare än en webbundersökning då det är personalkrävande, men man får med säkerhet tag på rätt personer.

 

Telefonundersökning
Även om du har mailadresser kan en telefonundersökning i vissa fall vara mer lämplig. Svarsfrekvensen blir högre och den personliga kontakten i sig uppfattas som en service. Vår personal kan också sätta sig in i speciella områden och vara behjälpliga med svar på frågor som en webbenkät inte kan i samma utsträcking.

 

Enkätundersökning
Det finns tillfällen där man har svårt att få kontakt med ett lämpligt urval via telefon eller webb. Postadresser med viss demografi finns att köpa ur register och en postal enkät kan vara lösningen. Många äldre saknar mailadress och många yngre har bara mobiltelefon som inte finns registrerad.

 

När vi väljer att göra en marknadsundersökning med hjälp av en intervju- eller enkätstudie finns det massvis med fällor som det gäller att undvika. Områden med fällor är många, till exempel:
• bortfall
• frågekonstruktion
• intervjuareffekter
• urvalsmetod
• urvalsramar
• felmarginal
 

 

 

Analysmetoder »

När insamlingsarbetet är avslutat tar analysen vid. Här visar vi några exempel på trädanalys, korrelation, regression och en enkel korstabell.Felmarginalen »

Felmarginalen finns alltid i urvalsundersökningar och även om du gör allt annat rätt så blir undersökningen aldrig säkrare än vad som anges av felmarginalen.Bli påläst »

Tillsammans med fyra av Sveriges främsta experter erbjuder vi Metodpraktikan, en heltäckande bok på 460 sidor om konsten att studera samhälle, individ och marknad.


 

 

 

Engagemang, skarpsinne, glädje

Detector Market Research & Consulting AB