Bild över hamnen

 

 

Detector AB, marknadsundersökningar i Göteborg

 

 

Varför göra en marknadsundersökning?

Många företag spenderar stora pengar på olika sorters marknadsföring, det kan röra sig om mässor, utbildningsdagar, reklam etc. Man har dessutom löpande kontakter och saker som tillgänglighet, service och kvalitet kan vara avgörande för om en kund finns kvar under en längre tid.
En marknadsundersökning, som inte behöver vara stor och dyr, kan besvara vilka punkter som behöver förbättras. Det är inte alltid förbättringar i de områden med lägst betyg som ger bäst resultat.
Detector erbjuder ett stort djup på marknadsundersökningar, allt från undersökningsdesign och datainsamling till analys och implementering av resultat. Vi har egen intervjuarkår med kapacitet att årligen genomföra 30 000 telefonintervjuer och 15 000 face-to-face intervjuer.

 

Detectors lilla organisation ger stora fördelar. Som kund hos oss blir du en viktig kund. Du möts av engagerade konsulter med hög kompetens till ett lågt pris. Vi är inriktade på att ha långvariga relationer med våra kunder. Relationer där vi på ett aktivt sätt bidrar till våra kunders framgång och där vi utvecklas tillsammans.

 

 


Logotyp Detector Marknadsundersökningar

 

 

 

 

 

 

 

Olika metoder »

En marknadsundersökning kan genomföras på en rad olika sätt. Här berättar vi om fördelar med respektive och tar upp några analysmodeller.Analysmetoder »

När insamlingsarbetet är avslutat tar analysen vid. Här visar vi några exempel på trädanalys, korrelation, regression och en enkel korstabell.Felmarginalen »

Felmarginalen finns alltid i urvalsundersökningar och även om du gör allt annat rätt så blir undersökningen aldrig säkrare än vad som anges av felmarginalen.Bli påläst »

Tillsammans med fyra av Sveriges främsta experter erbjuder vi Metodpraktikan, en heltäckande bok på 460 sidor om konsten att studera samhälle, individ och marknad.


Metodpraktikan, guiden till en marknadsunderökning

Engagemang, skarpsinne, glädje

Skarpsinnigt djur

Detector Market Research & Consulting AB